Mansgard

Månsgård – gården och familjen

Historia:
Släktgården har funnits i Månsson-släkten i fyra generationer och ligger i Skåne och den sydligaste delen av Helsingborg stad som heter Rydebäck.

Gården ingick ursprungligen i Rya Tegelbruk på 1840-talet.

Månssonsläkten på gården redan 1886
Den första i Månsson-släkten som drev jordbruket var Per Månsson som redan 1886 förvärvade gården. Hans äldste son Hjalmar Månsson, som föddes på 1870-talet, övertog senare gården av sin far.
Hjalmars brorson, Erik Månsson, förvärvade gården 1947.

Sulcus köpte mark 1966
Erik Månsson sålde 1966 av 11 ha till Sulcus för utbyggnad av Rydebäck.
Eriks son Per övertog driften av jordbruket och gården 1984.

Gårdsnamnet Månsgård
Gårdsnamnet Månsgård började inte användas förrän 1989 när när Pers fru Agnete startade den sedan 2013 nedlagda Ridsportbutiken i det ursprungliga boningshuset.

Fullt av aktiviteter
Idag är det Per och Agnete Månsson som driver gården. På Månsgård är det fullt av aktiviteter. Ett modernt jordbruk, ridhus med inackorderingsstall, försäljning av unika Cactus Jack BBQ rökgrillar och från mars/april till oktober finns en underbar krukmarknad på innergården samt hemmiljöbutik med presentartiklar mm.

Familjeföretaget
Månsgård är ett familjeföretag där alla hjälps åt med sysslorna på gården. Dock kan Per Månsson sägas vara den som sköter och ansvarar för själva jordbruket och anläggningen som helhet.

Agnete Månsson, vars största intresse är hästar och ridsport, ansvarar för personal samt driften av stall- och ridanläggningen.

Agnete och Per delar ett brinnande intresse för god mat och hemmiljö. Per säljer rökgrillar och från slutet av mars till mitten av oktober sköter Agnete även den omfattande krukmarknaden och hemmiljöbutiken på gården.

Knutna till gården finns dessutom två söner, Philip och Ludwig, som bland annat hjälper till med krukförsäljningen på Månsgård.

Bland gårdens egna djur finns hästarna Sputnik, Goliath, Alonso, Zagal och Lebrijano, ett antal katter samt hunden Tage.


Gamla boningshuset – tidigare Ridsportbutik.
Nu är butiken fylld av hemmiljöprodukter som komplement till krukmarknaden.


Nuvarande boningshus.


Innergården – brukar vara full med krukor under säsongen.
© 2012–2017 Månsgård Ridanläggning och Krukstopp, Rydebäck · Södergård Krukstopp, Staffanstorp · info@mansgard.se · webb www.sundreklam.se